Leren is reizen naar je toekomst

obs De Brink uit Amsterdam online met Schoolkrijtje

Basisschool de Brink uit Amsterdam Zuidoost maakt onderdeel uit van Stichting Sirius. Deze stichting verzorgt de bestuurlijke management ondersteuning voor scholen voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Als één van de eerste scholen van deze stichting maakt De Brink gebruik van een Ziber schoolkrijtje website voor de communicatie met ouders, toekomstige ouders en verdere geïnteresseerden. Door een directiewissel kwam de nieuwe website van de school moeilijk op gang. Maar na deze lastige start is de school nu zeer actief met de nieuwe website.

“Het heeft even geduurd maar alle leerkrachten zijn nu zeer actief bezig met de eigen groepenpagina”, zegt Annemieke de Droog, directeur van basisschool de Brink. “Ik ben nog niet zo lang geleden aangesteld als directeur van deze school. En dat zorgde ervoor dat de website nog even geen prioriteit had. Inmiddels hebben we als team alles weer op de rit en konden we ons gaan richten op de schoolwebsite. Dit is toch ons visitekaartje naar buiten toe en een communicatiemiddel om nieuwe kinderen naar onze school toe te krijgen.”

Teamcursus onderhouden van de website
Om het team van leerkrachten kennis te laten maken met het onderhoudssysteem van de nieuwe website heeft de Brink er voor gekozen een cursus te volgen in het onderhouden van de website. Ziber biedt twee verschillende soorten cursussen aan. De MediaPublisher teamcursus, speciaal voor de leerkrachten waarbij wordt stilgestaan bij het beheren van de eigen groepen pagina en de SuperUser cursus, waarbij er dieper wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden van het systeem. De cursus werd verzorgd door Rick Breeuwer van Rick Support.

“De leerkrachten van basisschool de Brink zijn met z’n allen een erg enthousiast team”, zegt Rick Breeuwer. “een kleine uitleg was voldoende om ze enthousiast aan de slag te zien gaan met de eigen groepenpagina. En daar doe je het voor!”

www.debrink.com (http://www.debrink.com)
obs De Brink in Amsterdam Zuid oost (Stichting Sirius) online met Ziber Schoolkrijtje website obs De Brink in Amsterdam Zuid oost (Stichting Sirius) online met Ziber Schoolkrijtje website